Meteor App
每日配對一位校外同學
立即下載

心情板
#心情 ɥƃnoʇ sı ǝɟıl

˙sǝɯıʇ ɟo ʇsǝʞɹɐp ǝɥʇ uı uǝʌǝ punoɟ ǝq uɐɔ ssǝuıddɐɥ uıƃǝq uɐɔ ɹǝʌǝɹoɟ uǝɥʇ' puɐɥ ɹnoʎ pǝǝu l ˙ʍouʞ ʇ,uop l uɐǝɯ ʇou sǝop ʇı'ʇnoqɐ ʞlɐʇ ʇ,uop l sƃuıɥʇ ǝsoɥʇ ɹoɟ ǝǝɹɟǝɹɐɔ ǝlıɯs llıʍ llıʇs I 'noʎ ʇnoɥʇıʍ 抱歉排版很怪因為反著打😢 內文竟然要三十個繁體中文,那我只好亂打一些了 好煩喔 為什麼我現在變成這麼頹廢 我怎麼那麼經不起打擊 難道我真的那麼脆弱嗎 哀哀哀


  回文
全部留言
B1

看標題還以為是泰文的我被吸引過來

9
匿名
B2

什麼意思

0
B3

B2 倒著看

原 Po 回覆:

米特網紅😳

0
匿名
B4

B3 我還是看不懂笑死

1
B5

需要標籤 請修正

0
B6

現在年輕人怎麼都標新立異==

2
匿名
B7

看完這篇之後才覺得人生真難

1
B9

不知道你這種人在想些什麼 問了說沒事不知道是真沒事還是假沒事 希望你能調適好

0
B10

怎麼辦到的⋯⋯

原 Po 回覆:

ʍouʞ ʇ,uop ı

0
匿名
B11

我愛化工哥

原 Po 回覆:

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

1
發表留言

請先登入!


確定要刪除此文章?
#心情 ɥƃnoʇ sı ǝɟıl

˙sǝɯıʇ ɟo ʇsǝʞɹɐp ǝɥʇ uı uǝʌǝ punoɟ ǝq uɐɔ ssǝuıddɐɥ uıƃǝq uɐɔ ɹǝʌǝɹoɟ uǝɥʇ' puɐɥ ɹnoʎ pǝǝu l ˙ʍouʞ ʇ,uop l uɐǝɯ ʇou sǝop ʇı'ʇnoqɐ ʞlɐʇ ʇ,uop l sƃuıɥʇ ǝsoɥʇ ɹoɟ ǝǝɹɟǝɹɐɔ ǝlıɯs llıʍ llıʇs I 'noʎ ʇnoɥʇıʍ 抱歉排版很怪因為反著打😢 內文竟然要三十個繁體中文,那我只好亂打一些了 好煩喔 為什麼我現在變成這麼頹廢 我怎麼那麼經不起打擊 難道我真的那麼脆弱嗎 哀哀哀

檢舉文章
附件說明
插入圖片

請點文字方塊右下角的 插入圖片,或直接插入 imgur 圖片網址。

https://i.imgur.com/8wlRxfM.png
輸入
顯示

插入 Youtube 影片

直接將影片網址貼上。

https://www.youtube.com/watch?v=wvzfOyW0ZMo
輸入
顯示

分享 Meteor 文章

直接將文章網址貼上。

https://meteor.today/article/8ZgvtS
輸入
您即將進入之文章內容需滿十八歲方可瀏覽

根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定,已於網站首頁或各該限制級網頁,依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。若您尚未年滿十八歲,麻煩點選離開。若您已滿十八歲,一樣不可將本區之內容派發、傳閱、出售、出租、交給或借予年齡未滿18歲的人士瀏覽閱讀,或將本網站內容向該人士出示、播放或放映。

離開
回覆 B{{reply.floor}}